Promocja bezpośrednia to ostatni etap kontrolowanego
kontaktu Klienta z produktem firmy. Oprócz nadrzędnego celu,
jakim jest wsparcie sprzedaży, można realizować także
elementy dodatkowe, typu: sondaże konsumenckie,
prezentacje kompleksowej oferty firmy czy też rozdawanie
materiałów reklamowych.
Propozycje akcji promocyjnych są bardzo różnorodne
i uzależnione w znacznym stopniu od branży promowanego
produktu. Wachlarz promocyjny zaczyna się od prezentacji
produktu, poprzez jego aktywną sprzedaż, sampling,
degustacje, po sprzedaż premiowaną, loterie promocyjne
i konkursy.
Nieco odrębnymi prawami rządzą się programy lojalnościowe,
imprezy plenerowe, festyny, happeningi oraz imprezy specjalne
typu targi, spotkania integracyjne i konferencje.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków...
Nasza oferta obejmuje wszelkie działania promocyjne
w zakresie below-the-line.
Team promocyjny złożony z hostess/promotorów oraz
supervisora, gwarantuje zawsze wysoką jakość usługi. Nasi
pracownicy posiadają doświadczenie oraz stosowne zaświadczenia
do pracy przy promocjach w każdej branży.

ZNAMY DOSKONAŁĄ METODĘ STWORZENIA
PROMOCJI W SPOSÓB NIEPOWTARZALNY


Każda organizowana przez nas promocja jest poprzedzona
dokładnym szkoleniem z założeń akcji oraz bieżąco
kontrolowana pod względem jakości usługi.
Każda z osób związanych z kampanią promocyjną zostaje
także przeszkolona z zakresu swoich obowiązków i ściśle
rozliczana z efektów swojej pracy.
Mechanizm kontrolny jest dla nas bardzo istotny. Stanowi
on gwarancję jakości usługi i pozwala na bieżące jej
usprawnienia. Wszelkie uwagi Klienta są przez nas zawsze
dokładnie analizowane, co pozwala na uniknięcie sytuacji
kryzysowych.


Oferujemy:

 • przeprowadzenie każdego rodzaju akcji promocyjnej,
 • w każdym miejscu w Polsce
 • akcje specjalne
 • (targi, konferencje, imprezy plenerowe)
 • pełną oprawę akcji
 • (scenografia, nagłośnienie, oświetlenie)
 • przygotowanie i produkcję materiałów promocyjnych
 • (stroje, stoiska, gadżety ...)
 • pełną dokumentacje raportową po zakończeniu akcji
 • obsługę merchandisingową podczas trwania akcji

Gwarantujemy:

 • stworzone zaplecze promocyjne, transport, środki
 • łączności, magazyny
 • przeszkolenie personelu
 • bieżącą kontrolę jakościową
 • (supervisor, opinie kierowników, anonimowe kontrole koordynatorów lokalnych)
 • szczegółowe raportowanie wg. życzeń Klienta 
Medusa (c)
Layout & Design - Laboratorium Obrazu (c)